Mikael Ramels spelgalningar

Povel Ramel

"Min ständige fader! Alltid aktad även som musikant! Jag har haft glädjen att spela med honom vid ett par tillfällen och vad som framförallt gjort intryck på mig är den ständigt lekfulla attityden. Till vilket stycke det än må vara. Tuff som repetitör är han men alltid med glimten för överraskningar och lekfullhet. Perfektionist, musikalisk kontrollant men aldrig satt på pottan av medmusikanternas "musikaliska provokationer". Dessa utflykter innebar snarare den näring som "en glad perfektionist" kan tänkas behöva! Likaväl som Povel alltid haft någonting i bakfickan för sina musiker. De skulle också roas och överraskas! Vi hade en gång ett utbyte av material i ett TV-sammanhang. Vi skulle framföra varsin låt - jag en av hans och han en av mina. Jag kommer ihåg att han hade synpunkter på min text - inte för själva texten - utan för hur han skulle tolka den. Synpunkterna - som innebar minimala förändringar av betoningen av något av de sjungna orden eller utbytet av något pronomen (t ex) lärde mig väldigt mycket om "det professionella förhållningssättet till ett material" som bara en känslig, erfaren och kunnig kreatör kan påvisa." (MR)

 

 


Åter till Spelgalningar