Mikael Ramels kajuta

Startsida
Affären
CD on demand
Nuförtiden
Dåförtiden
Legitimerade Legender
Steampacket
Diskografi
Låtar/Texter
Verksamhet
Länkar
Gästbok
Kontakt
Spelgalningar
Sök
Månadens Låt
Jukebox
Filmklipp

Jaguar

På 80-talet återuppstod delar av Steampacket under ledning av Rolf Scherrer. Jaguar hette bandet och Per Bruun fanns med på bas nästan hela tiden och andra medlemmar med Mikael Ramel-anknytning var bl.a. Bosse "Skogis" Skoglund och Bengan Dahlén. Bandet existerade fram till Rolf Scherrers allt för tidiga bortgång 1994.
Fotografierna nedan är tagna av Staffan Winbergh, trummare i Steampacket, Ateljé BILDGRUVAN


Rolf & Per


Per

Jaguar hemsida

 

Du är den 05203 :e besökaren på den här sidan sedan 8:e september 2011

© muSikfors Samspel - e-post till