Mikael Ramels kajuta

 

 

Vänd inte bort ditt ansikte
Text och Musik: Mikael Ramel / Feb. -83

Närhelst du känner dig lite ur form -
du tar dig saktmodigt fram.
Det är så lätt hänt - vår värld är abnorm.
Man siktar högt o. satsar alla kort -
men står vid resumén for fort.
Allting känns som förgjort.

Vänd inte bort ditt ansikte.
Det finns så mycket som du borde se.
Du är för fin för att gömma dig.
En liten kugge som du förr förnekat -
kanske visar sig va' rätt ändå.

Det finns så mycket av krångel omkring -
som alltför lätt tar oss ned.
Man tvingas välja en kringeli-gång -
för att försöka vända en motgång fram.
Ta ny fart - sikta högre upp.

Vänd inte bort ditt ansikte . . .

När ord behövs blir du alldeles stum.
När du är med - var är du då?
Det var nog enklast att stå själv på ditt rum -
framför den spegel där som väntar på -
att du ska öppna dina blå.

Vänd inte bort ditt ansikte.
Det finns så mycket som du borde se.
Du är för fin för att gömma dig.
Nånting du tidigare har förnekat -
kanske visar sig va' rätt ändå.
© Pygmé Musikförlag AB
<- Låtar / Texter

 

 
© muSikfors Samspel