Mikael Ramels kajuta

 

 

Om jag vunne en miljon
Text och Musik: Mikael Ramel

Om jag vunne en miljon -
jag skulle kyssa varje person.
Jag skulle glädje-yra runt - med kovan i en bunt.
Jag skulle springa över mon -
och brista ut i sinnliga läten.
Och varenda en som störs -
när jag skriker så det hörs -
att jag vunnit en miljon - ska få del av min miljon

Om jag vunne en miljon - jag borde idka välgörenhet
Jag skulle ge en donation - till mer behövande.
Jag skulle starta en mission -
för att bekämpa regnskogsavverkning -
och gynna varje fond - för djurarters bestånd -
om jag vunne en miljon.

Ja, så vill jag gärna tro att jag skulle förfara.
Jag menar - vem skulle inte ge för ärans lön?
Vem skulle tänka smått på sitt eget bästa bara -
och satsa allting på hemma-miljön?
("Joo -jag!!")

Om jag vunne en miljon -
jag skulle ändå idka välgörenhet.
Jag skulle välgöra mitt tak - mot ständigt droppande.
Jag skulle välgöra min bil -
som nog har sett sina bästa mil.
Jag skulle välgöra beslut - om att resa söderut -
sen skulle pengarna va' slut - om jag vunne en miljon!
("Om du vunne en hel miljoooon")
© Pygmé Musikförlag AB
<- Låtar / Texter

 

 
© muSikfors Samspel - Mail till Webmaster