Mikael Ramels kajuta

 

 

I Akt Tagen (Betraktelse över tonal moral)
(Text & "musik": M. Ramel - nov. -85)

Högt ovan vår värld - bortom lång hädanfärd -
finns den majoritet vi så småningom sällar oss till.
Vad den vet- om sin forna planet -
fascinerar vår hjärnverksamhet
Kanske roat betraktas den kompositör -
som idag söker nyheter i det han gör -
men som lider av att allting tycks vara gjort redan förr.

I mästarnas spår - dom som slet sina hår -
med en mässa, sonat, operett eller fuga -
vi ser ett förlopp - mätt med nutidens mått -
hur vårt hopp står till tio-i-topp.
Ifrån ovan vi ses av i mjugg leende -
fastän någon dock skyr ett tonalt skeende -
som han vet tillhör sitt produktionsskafferi.
- "Det är snylteri!"

I idétorkans rike råder skapelsestopp.
Alla tonkombinationer har komponerats opp.
Dom förbannade mästarna tog höga hästarna -
och lämnade till oss blott muzak och pop.

En dagens success - har som regel adress -
till nån annan som också har lånat och knyckt.
Numer allom bekant - man försvårar sin kant -
med att dom andra gör likadant.
Nu när musiken från schemat alltmer plockas bort -
ger den vika för ny konstform: idrott och sport -
som tycks späckad av påhitt, idéer och grepp och fantasi.

Men i tonriket råder det skapelsestopp.
Alla tonkombinationer har komponerats opp.
Neej, min själ!
Stå en opp komponister - reparera dessa brister!
Det är dåligt beställt - så sök upp nya fält!
Våra barnbarn ska fyllas till båd' själ och kropp -
med ny musik!
© Pygmé Musikförlag AB
<- Låtar / Texter

 

 
© muSikfors Samspel - Mail till Webmaster