Mikael Ramels kajuta

 

 

Flödet
Text och Musik: Mikael Ramel / 1972

Jag kan ju inte låta bli - att ge er lite mera tempo.
Som om det var nån sorts mani - att öka lite grann på tempot.

Har ingen särskild ambition - förutom att få stunden svängig.
Vill bara ha variation - som ändå ska va´ lättillgänglig.

Lessen om du - inte kan förstå mig -
men det är ju - helst vad jag vill få dig -
Låt det vara - om du ej kan ta emot -
Men förstår du - jag har det ständigt i mig -
Omöjligt att - få det att stanna i sig -
Svårt att bortse - från att det säkert finns i dig.

Nog pumpas vi med skvalmusik - där radion ger oss allehanda.
Välsignad vare den rytmik - från själ till kropp som skapar anda.
© Pygmé Musikförlag AB
<- Låtar / Texter

 

 
© muSikfors Samspel - Mail till Webmaster